Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2344

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/344/2010 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Dzikowiec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 120 pozycja: 2344
Hasła:Podatki - wzory deklaracji podatkowych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2718

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2306

  uchwała nr XXXVI/274/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3576

  uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.1509

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2690

  uchwała nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2343

  uchwała nr LXXVII/1238/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2342

  uchwała nr LXXVII/1235/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2341

  uchwała nr LXXVII/1229/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2340

  uchwała nr XXXIX/373/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na obszarze Gminy Sędziszów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2339

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.