Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2696

Tytuł:

uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-21
Organ wydający:Rada Miejska w Wyszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 122 pozycja: 2696
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR XLIX/370/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25  lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami ) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala co następuje : § 1. W uchwale nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom, wprowadza się następującą zmianę : - w § 1 ust. 1 uchyla się pkt 8. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Józef Biernacki  

ID: SEKGH-FPPYK-CQFKF-KWNZJ-FSGKZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5437

  uchwała nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr VII/30/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6309

  uchwała nr XVI/95/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2260

  uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Wyszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5892

  uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXI/18/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie założenia Gimnazjum w Rybnie i nadania mu statutu oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rybnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6310

  uchwała nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy ?SOTERIA? w Wyszkowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Dozór techniczny nad wózkami widłowymi

  Czy wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Kolejna umowa na czas określony

  Pracodawca zawarł ze mną trzy umowy na czas określony 1 października 2001 do 31 grudnia 2001 - okres próbny, 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 i od 1 lipca 2002 do 31 (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2695

  uchwała nr XLIX.369.10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2694

  uchwała nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/343/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2693

  uchwała nr XLIX/365/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/342/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. 11 Listopada.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2692

  uchwała nr 468/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Domowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2691

  uchwała nr 444/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Kameralna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.