Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2337

Tytuł:

uchwała Nr XLII/591/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 2337
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XLII/591/10 RADY GMINY DOBRA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz.620/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Obniża się do kwoty 30,00 zł za 1q średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy. § 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dobra Nr XXXII/467/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy w 2010 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Miluch

Id: KMRIX-UBMWW-ILYHW-ISVRK-YGNPK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3085

  uchwała Nr X/150/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2335

  uchwała Nr XLII/589/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2334

  uchwała Nr LII/213/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeżno na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2333

  uchwała Nr LII/212/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2332

  uchwała Nr XLVIII/297/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.