Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2374

Tytuł:

uchwała Nr V/SL/376/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/SXXXV/286/09 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej łącznik ulicy Południowej i Budowlanych do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Miasta Wałcz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 2374
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR V/SL/376/10 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/SXXXV/286/09 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej łącznik ulicy Południowej i Budowlanych do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r., Nr 19 poz.100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018) Rada Miasta Wałcz, postanawia: § 1. W Uchwale Nr V/SXXXV/286/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej łącznik ulicy Południowej i Budowlanych do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 79 poz. 2095) § 1 otrzymuje brzmienie: ? § 1. Zaliczyć drogę stanowiącą łącznik ul. Południowej i Budowlanych w Wałczu do kategorii dróg gminnych. Droga obejmuje działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 3724/7, 3724/9, 3724/15, 3720/1, 3720/3, 3655/6, 3721 i 3722/1?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Wiśniewski

Id: OYFCV-VYEPP-GSIUH-SYUED-TFUZL. Uchwalony

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2095

  uchwała nr V/sXXXV/286/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej łącznik ulicy Południowej i Budowlanych do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.159.4687

  uchwała nr 399/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Ekologicznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

porady prawne online

Porady prawne

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2373

  uchwała Nr LXXVII/607/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2372

  uchwała Nr LIII/443/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2371

  uchwała Nr LIII/442/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków dzierżawy gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2370

  uchwała Nr LX/693/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta Koszalina na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2369

  uchwała Nr LX/692/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Koszalina.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.