Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2377

Tytuł:

zarządzenie Nr 701/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Wojewoda Zachodniopomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 124 pozycja: 2377
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 701/2010

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego

Na podstawie art.22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku ze stabilizacją sytuacji hydrologicznej na Zalewie Szczecińskim oraz rzece Odrze, zarządza się co następuje: §1 Odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu gryfińskiego, od godziny 15.00 dnia 29 listopada 2010r. §2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu §3 Traci moc Zarządzenie nr 697/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów: gryfińskiego, polickiego, §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu w środkach masowego przekazu i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. goleniowskiego, kamieńskiego oraz miasta: Szczecin i Świnoujście. Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Staroście Powiatu Gryfińskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Marcin Zydorowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1110

  zarządzenie nr 322/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego oraz Miasta Szczecin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2331

  zarządzenie Nr 699/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego oraz miasta: Szczecin i Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.1027

  zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.282

  uchwała nr 532/2008 Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gryfińskiego .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.456

  sprawozdanie Starosty Gryfińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2008 r

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2376

  uchwała Nr XLIII/223/10 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 października 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie ? Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2375

  uchwała Nr V/SL/378/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2374

  uchwała Nr V/SL/376/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/SXXXV/286/09 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej łącznik ulicy Południowej i Budowlanych do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2373

  uchwała Nr LXXVII/607/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2372

  uchwała Nr LIII/443/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.