Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2382

Tytuł:

uchwała Nr L/315/10 Rady Gminy Białogard z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Białogard
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 125 pozycja: 2382
Hasła:obwody szkolne

UCHWAŁA NR L/315/10 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175.poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 145. poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458), Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dla Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie obwód szkolny obejmujący miejscowości: Białogórzynko, Białogorzyno, Buczek, Byszyno, Czarnowęsy, Dębczyno, Dargikowo, Góry, Gruszewo, Klępino Białogardzkie, Kościernica, Leśniki, Liskowo, Lulewice, Lulewiczki, Moczyłki, Nawino, Nosówko, Pękanino, Pękaninko, Pomianowo, Przegonia, Pustkowo, Pustkówko,Rogowo, Rzyszczewo, Stajkowo, Strzelec, Tarpnowo, Wygoda, Wronie Gniazdo, Zaspy Małe, Ząbki, Żeleźno, Żelimucha i Żytelkowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard. § 3. Traci moc uchwała nr XLIV/273/10Rady Gminy Białogard z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Pomianowie § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Id: PFXAX-HTVAZ-JHVXI-HMEKY-KFMJN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.2142

  uchwała Nr 68/X/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1298

  uchwała nr XLIV/273/10 Rady Gminy Białogard z dnia 9 marca 2010r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.82

  uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie.

 • DZ. URZ. 2012.2030

  uchwała nr XXV/230/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Zielonej i Bp. Ignacego Krasickiego w Starogardzie Gdańskim.

 • DZ. URZ. 2010.50.360

  uchwała nr XLII/439/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Dodatki z tytułu dojazdu dziecka do szkoły

  Czy dziecku dojeżdżającemu do szkoły podstawowej i gimnazjum znajdujących się poza miejscem zamieszkania przysługuje dodatek z tego tytułu?

 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

  Jestem nauczycielką. Od 25 lat jestem zatrudniona na podstawie mianowania w szkole podstawowej na pełny etat na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego. Na terenie (...)

 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2381

  uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2380

  uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2378

  uchwała Nr LX/716/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2377

  zarządzenie Nr 701/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2376

  uchwała Nr XLIII/223/10 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 października 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie ? Zdroju

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.