Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2383

Tytuł:

uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 125 pozycja: 2383
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XL/218/10 RADY GMINY BIELICE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969; Nr 191, poz.1412; Nr 245, poz.1775; Nr 249, poz.1825; Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz.747; Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz.730; Nr 237, poz.1655; Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz.458; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz.620) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. Średnią ceną skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. obniża się z kwoty 37,64 zł za 1dt do kwoty 34,10 zł za 1dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy Edward Mocarski

Id: WUFTU-NFSRG-IEAAH-JSFSB-HBZTX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2382

  uchwała Nr L/315/10 Rady Gminy Białogard z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2381

  uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2380

  uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2378

  uchwała Nr LX/716/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2377

  zarządzenie Nr 701/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.