Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2384

Tytuł:

uchwała Nr XL/219/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 125 pozycja: 2384
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/219/10 RADY GMINY BIELICE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r. Na podstawie art. 5 ust.1 i art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96 poz. 620/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

Lp. Przedmiot opodatkowania 1. a) b) c) 2. a) b) c) d) e) 3. Od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 0,65 i budynków od 1m2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,70 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 0,20 pożytku publicznego od 1m2 powierzchni Od budynków lub ich części: mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,50 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 18,00 prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 9,00 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni 3,50 użytkowej pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 5,50 pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej Od budowli ? ich wartość określona na podstawie art.4 ust. 1. pkt. 3. i ust . 3-7. 2% Stawki na 2011 rok w zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczacy Rady Gminy Edward Mocarski

Id: XFCFE-CNCOO-KOTKK-CSPKX-XECBA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2596

  uchwała nr XVI/171/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2767

  uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.389.3

  uchwała nr XLIX/250/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1920

  uchwała nr XXXIII/323/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.781

  uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2383

  uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2382

  uchwała Nr L/315/10 Rady Gminy Białogard z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2381

  uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2380

  uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2378

  uchwała Nr LX/716/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.