Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2385

Tytuł:

uchwała Nr XL/220/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 125 pozycja: 2385
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL/220/10 RADY GMINY BIELICE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami od nr 1 ? 7 do niniejszej uchwały. § 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych ? środki transportowe stanowiące własność gminy, z wyłączeniem pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczacy Rady Gminy Edward Mocarski

Załącznik do Uchwały Nr XL/220/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik1,2,3,4,5,6,7.odt Załączniki

Id: HBCEI-IXHNX-LKSEA-NTMIE-FQPRX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2384

  uchwała Nr XL/219/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2383

  uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2382

  uchwała Nr L/315/10 Rady Gminy Białogard z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2381

  uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2380

  uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.