Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2585

Tytuł:

uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wojaszówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-02
Organ wydający:Rada Gminy Wojaszówka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 127 pozycja: 2585
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.599

  uchwała nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2073

  uchwała nr XLI/259/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojaszówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.948

  uchwała nr XXVI/150/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1356

  uchwała nr XXVII/157/09 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/04 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2440

  uchwała nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2584

  uchwała nr XLIII/274/ 2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2583

  uchwała nr XLIII/391/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2582

  uchwała nr XLIII/390/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2581

  uchwała nr XLIII/389/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2580

  uchwała nr XLVIII/246/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 125 /2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.