Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2590

Tytuł:

uchwała nr XLIX/240/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Brzozowskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-03
Organ wydający:Rada Powiatu w Brzozowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 128 pozycja: 2590
Hasła:Herby i flagi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1000

  uchwała nr XXX/152/09 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. 2009.142.1324

  uchwała nr XXIII/130/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Włoszczowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX-290/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Urzędów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.999

  uchwała nr XXX/151/09 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponawymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2589

  decyzja nr OKR-4210-71(4)/2010/728/IXA/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa ENESTA Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2588

  decyzja nr OKR-4210-68(5)/2010/529/IXA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa "Ciepłownia Łańcut" Spółka z o.o. z siedzibą w Łańcucie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2587

  aneks Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej zawarty w Rzeszowie w dniu 29 października 2010 r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim a Gminą Głogów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2586

  uchwała nr XL/447/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinie pożytku publicznego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2585

  uchwała nr XLIII/276/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wojaszówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.