Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

Tytuł:

uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-01
Organ wydający:Rada Powiatu Wołomińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 128 pozycja: 2865
Hasła:apteki

UCHWAŁA NR XLII-321/10 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego. Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: § 1. Po uzgodnieniu z samorządem aptekarskim ? Pełnomocnikiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie oraz po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu wołomińskiego ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr III-18/2009 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy

Załącznik do Uchwały Nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.docx Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego

Id: GLWWG-RRYPO-EZGJC-NUFIE-CGJCD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 246/08 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR XL/16/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2864

  decyzja nr OWA-4210-15(6)/2010/X/142/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla VATTENFALL HEAT POLAND S.A., w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2863

  decyzja nr OWA-4210-26(6)/2010/367/VIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2862

  decyzja nr OWA-4210-23(9)/2010/137/Vzm/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2861

  decyzja nr OWA-4210-24(6)/2010/607/V/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miasta i Gminy Warka prowadzącego działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Warce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2860

  porozumienie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010r. określające zasady powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Legionowo z Warszawą

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.