Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2648

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-41(10)/2010/13950/III/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-06
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 129 pozycja: 2648
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.332

  decyzja nr OKR-4210-14(4)/2011/13950/IIIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3767

  decyzja nr OKR-4210-68(8)/2011/13950/IV/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1976

  decyzja nr OKR-4210-75(11)/2009/13950/II/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.88.13

  decyzja nr OLB-4210-3(13)/2010/439/IX/WG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.130.1

  decyzja nr OLB-4210-15(9)/2009/436/VII/WG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2647

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2010 r. nr 32/10 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 19.10.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2646

  porozumienie Starosty Brzozowskiego z dnia 27 września 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Brzozowskim oraz Gminą Nozdrzec w sprawie przejęcia do prowadzenia zadania polegającego na budowie chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2645

  porozumienie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 23 września 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dynów zadania własnego gminy w postaci prowadzenia publicznego przedszkola

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2644

  uchwała nr XXVIII/5668/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/392/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 października 2010 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2643

  uchwała nr XXVIII/5663/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/350/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.