Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2603

Tytuł:

uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 233/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Świeszyno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2603
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR XLVIII/265/10 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 233/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Świeszyno uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIV/233/10 z dnia 24 maja 2010 r. dodaje się § 4, o następującej treści: ?Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: MRMLJ-PCQSY-QKFRD-DJQDC-TJITE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2602

  uchwała Nr XLIV/233/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie nadawania nazw ulic i placów w miejscowościach gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.966

  uchwała nr XLIII/226/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.670

  uchwała nr XXVI/136/08 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek w sprawie dzierżawienia gruntów komunalnych na terenie Gminy Świeszyno .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.671

  uchwała nr XXVII/140/09 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia w Gminie Świeszyno stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór stałych odpadów komunalnych oraz stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1399

  uchwała nr XLV/243/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2602

  uchwała Nr XLIV/233/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie nadawania nazw ulic i placów w miejscowościach gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2601

  uchwała Nr LXV/457/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2600

  uchwała Nr LXV/451/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2599

  uchwała Nr LXV/449/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2598

  uchwała Nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Bierzwnik


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.