Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.131.3017

Tytuł:

uchwała nr 618/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-06
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 131 pozycja: 3017
Hasła:

UCHWAŁA NR 618/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2009 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 18a ust. 3 i w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co nastepuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2009 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2009 rok z tego tytułu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Pytlińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 618/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 618/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.xls

Id: DZAMW-PJSSY-RKQEO-TTZVQ-CYSJH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4567

  uchwała nr 126/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5761

  uchwała nr 349/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.1580

  informacja nr WGN.7113.1.2011 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 3 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Grodziska Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2239

  zarządzenie nr 284/2010 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1540

  sprawozdanie Starosty Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2012r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.3016

  uchwała nr XLIX/362/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.3015

  uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dąbrowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.3014

  uchwała nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dziekanowie Leśnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.3013

  uchwała nr XLIX/353/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Łomiankach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.3012

  uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: nadania imienia skwerowi ulicznemu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.