Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2741

Tytuł:

uchwała nr LIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 133 pozycja: 2741
Hasła:Opłaty - targowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2901

  uchwała nr XVI/79/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2128

  uchwała nr XL/272/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1397

  uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1361

  uchwała nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.28.630

  uchwała nr XLIV/303/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2740

  uchwała nr LIII/347/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2739

  uchwała nr LIII/346/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2738

  uchwała nr LIII/345/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2737

  uchwała nr LIII/344/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2736

  uchwała nr LII/340/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.