Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2754

Tytuł:

uchwała nr XLV/259/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielec i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Mielec
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 133 pozycja: 2754
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2513

  uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przecław i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.5

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Padew Narodowa i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2969

  uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejsce Piastowe lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.94.1713

  uchwala nr XLII/63/2010 Rady Gminy Radymno z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radymno i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1152

  uchwała nr LXXVII/1308/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Rzeszów i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2753

  uchwała nr XLI/321/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Krzeszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2752

  uchwała nr XLI/318/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2751

  uchwała nr XLI/317/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2750

  uchwała nr XLI/316/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2749

  uchwała nr XLI/311/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.