Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2758

Tytuł:

obwieszczenie nr 4/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 133 pozycja: 2758
Hasła:Podatki - zwolnienia podatkowe
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01 do 30.09.2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.12 do 31.12.2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Mapa geodezyjna

  Czy nie będąc właścicielem nieruchomości na danym terenie mogę wystąpić o mapę geodezyjną jakiegoś obszaru, na podstawie której będę mogła określić granice (...)

 • Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego

  Czy gdy w momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, wykonanie decyzji jest wstrzymane do momentu rozpatrzenia tych wniosków?

 • Podział kwoty między odsetki i należność główną

  Posiadam nieruchomość obciążoną przez Urząd Skarbowy przymusowym wpisem hipotecznym. Czy w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości pierwsze rozliczane są odsetki, (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

 • Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

  Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2757

  uchwała nr XLVIII/265/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2756

  uchwała nr XLVIII/263/2010 Rady Gminy Zaklików z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2755

  uchwała nr XLVIII/371/2010 Rady Gminy Przemyśl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2754

  uchwała nr XLV/259/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielec i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2753

  uchwała nr XLI/321/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Krzeszów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.