Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3159

Tytuł:

uchwała nr XLVI/135/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Parysów - Komisarz Rządowy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 135 pozycja: 3159
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA Nr XLVI/135/2010 RADY GMINY PARYSÓW - KOMISARZ RZĄDOWY z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchylenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy ? Komisarz Rządowy w Parysowie uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę nr XLIII/128/2010 Rady Gminy Parysów ? Komisarz Rządowy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ? Komisarzowi Rządowemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy Komisarz Rządowy: Mirosław Łukowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1079

  uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Parysów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/124/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/307/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/194/2010 z dnia 27 września 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzno

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Mycie samochodu w miejscu publicznym

  W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3158

  uchwała nr XLVI/134/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów ? Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3157

  uchwała nr 698/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3156

  uchwała nr XXXVII-33/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII-37/08 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3155

  uchwała nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3154

  uchwała nr 225/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.