Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3180

Tytuł:

informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Troszyn, powiat ostrołęcki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-12
Organ wydający:Starosta Ostrołęcki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 135 pozycja: 3180
Hasła:ewidencja gruntów i budynków

INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy  Troszyn, powiat ostrołęcki Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.1) ) że z dniem 16 kwietnia 2010 roku projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wszystkich obrębów gminy Troszyn stał  się  operatem ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wszystkich obrębów gminy Troszyn, to jest:  Aleksandrowo, Borowce, Budne, Choromany, Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Dzbenin, Grucele, Janochy, Janki Stare, Kamionowo, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Łątczyn, Mieczki-Abramy, Mieczki-Poziemaki, Mieczki-Ziemaki, Milewo-Łosie, Milewo-Tosie, MilewoWielkie, Ojcewo, Opęchowo, Puchały, Rabędy, Radgoszcz, Repki, Rostki, Sawały, Siemiątkowo, Troszyn, Trzaski, Wysocarz, Zamość, Zapieczne, Zawady, Żmijewo-Zagroby, Żmijewek-Mans, Żmijewek-Włościański, Żyźniewo. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów, budynków i lokali, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgłaszać do Starosty Ostrołęckiego zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłaszane po podanym wyżej terminie będą  traktowane jak wnioski o zmianę  danych objętych ewidencją.

wz. Starosty Wicestarosta Witold Pakieła  

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98,

ID: KBVJF-QRXZT-XSWBH-KHCYW-KMIDJ. Podpisany.

poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. 

Strona 1 / 2

 

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. 

ID: KBVJF-QRXZT-XSWBH-KHCYW-KMIDJ. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2402

  informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2732

  informacja nr . Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Olszewo Borki, powiat ostrołęcki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3179

  informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lelis, powiat ostrołęcki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla dziewięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr . Starosty Bełchatowskiego z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów Gminy Drużbice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3179

  informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lelis, powiat ostrołęcki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3178

  porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Sokołów w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3177

  porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3176

  porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, MałkiniaGórna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3175

  porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Koscielne.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.