Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3346

Tytuł:

uchwała nr XXXI/153/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-20
Organ wydający:Rada Gminy Wąsewo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 140 pozycja: 3346
Hasła:alkohol

UCHWAŁA NR XXXI/153/10 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych § 1. W uchwale Nr XIII/59/04 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia liczby  punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 251/2004, poz. 6801 ze zmianami)  w § 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  1) 4 punkty sprzedaży przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gałązka

ID: KRUJA-KJUQR-CDYWU-YDOHN-GVEWR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.256.4039

  uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.211.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AŁ.0911-152/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/572/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.112

  uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3345

  uchwała nr XXXI/149/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3344

  uchwała nr XXXII/270/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Liw oraz jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3343

  uchwała nr XXXII/223/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3342

  uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3341

  uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.