Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3428

Tytuł:

uchwała nr 772/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-26
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 143 pozycja: 3428
Hasła:inwestycje

UCHWAŁA NR 772/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 356/2008 z dnia 07.07.2008 r. , Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 373/2008 z dnia 25.08.2008 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 403/2008 r. z dnia 27.10.2008., Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 418/2008 z dnia 24.11.2008 r. , Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu 613/2009 z dnia 28.09.2009 r. i Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 645/2009 z dnia 30.11.2009 r. zmienia się treść pkt. 5 i pozycji ?Razem? w Rozdziale I. Transport i Łączność oraz pozycji ?RAZEM: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX? w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 772/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010 r. Zalacznik1.xlsx

Id: TZHAD-FVBES-ZABQA-XZOEM-JSJQS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 295/XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIII/111/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Skoroszyce na lata 2008 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr 191/XXII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 ? 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr 185/XXI/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr 198/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 12 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3427

  uchwała nr 771/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3426

  uchwała nr 767/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 705/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3425

  uchwała nr 766/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia wprowadzonego uchwałą nr 806/2006 z dn. 24.04.2006r., zmienionego uchwałą nr 82/2007 z dn. 26.03.2007r. oraz uchwałą nr 690/2010 z dn. 22.02.2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3424

  uchwała nr 758/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego obszar pomiędzy ulicą Warszawską i rzeką Mleczną ? pod nazwą ?Tor Kartingowy?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3423

  uchwała nr LXXXIII/2471/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.