Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.144.3436

Tytuł:

uchwała nr LXVI/319/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-28
Organ wydający:Rada Miejska w Piastowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 144 pozycja: 3436
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr LXVI/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Piastowa. Na podstawie w . 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się drodze położonej na terenie miasta Piastowa, w obrębie 03, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 230/1, 219/1, 218/1, 217/1 i część dz. w. 216/1 ? nazwę ?Józefa Wybickiego?. § 2. Położenie ulicy określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piastowie: Grzegorz Szuplewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1203

  uchwała nr LXIV/306/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6421

  uchwała nr XIII/56/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi na terenie Miasta Piastowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.314

  uchwała nr LXX/329/2010 Rada Miasta Piastów z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Piastowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4883

  zarządzenie nr 185/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 158/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 14 października 2009 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.5750

  zarządzenie nr 124/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zakończenie budowy domu i zameldowanie

  W 1996 r. kupiliśmy z mężem działkę. Postawiliśmy na niej dom jednorodzinny. W chwili obecnej dom jest właściwie wykończony. Mieszkamy w nim od maja 2000r. Czy jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.3435

  uchwała nr LXVI/318 / 2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.3434

  uchwała nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.3433

  uchwała nr XXIX/246/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mińskiego na 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3432

  porozumienie nr IDR.ZD.0715-23/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 12 maja 2010r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Wieliszew w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3431

  porozumienie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 marca 2010r. określające zasady powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawy zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Legionowo z Warszawą


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.