Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2826

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 maja 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Kępnie w okręgu wyborczym Nr 2

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-27
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Kaliszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 147 pozycja: 2826
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU z dnia 28 maja 2010 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Kępnie w okręgu wyborczym Nr 2 Na podstawie art. 182 i 183 oraz art. 194 ust. 1 w związku z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356/ podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Rada Miejska w Kępnie uchwałą Nr LII/356/2010 z dnia 6 maja 2010 r. stwierdziła wygaśniecie mandatu radnego Krzysztofa Eugeniusza Rudzińskiego wybranego z listy Nr 20 Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO w okręgu wyborczym Nr 2, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. 2. Wygaśnięty mandat w okręgu wyborczym Nr 2 do Rady Miejskiej w Kępnie pozostaje nieobsadzony do końca kadencji 2006-2010, ponieważ data podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Kępnie o wstąpieniu kolejnego kandydata z tej samej listy, przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady. 3. Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w okręgu wyborczym Nr 2 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

Wojciech Vogt

Id: QZXPB-WZCOL-UJPHB-TIAUW-TGVIU. Podpisany
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2848

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 czerwca 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Pleszewie w okręgu wyborczym Nr 1

 • DZ. URZ. 2010.288.2961

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 października 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu w Jędrzejowie w Okręgu Wyborczym Nr 1

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 2 listopada 2010r. o nieobsadzeniu mandatu w Radzie Miasta Ełku w okręgu wyborczym nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.210

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kępnie

 • DZ. URZ. 2010.214.2111

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 lipca 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Okręgu Wyborczym Nr 4.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

  Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia (...)

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej (...)

 • Odmowa złożenia ślubowania przez radnego

  Dostałem zaproszenie na sesję rady miejskiej, na której mam złożyć ślubowanie przed wykonywaniem mandatu radnego. Czy do czasu złożenia ślubowania jestem już de (...)

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

  W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2825

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bralin w okręgu wyborczym Nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2824

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2823

  uchwała nr LIII/244/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 maja 2010r. uchylająca uchwałę Nr XIX/135/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2822

  uchwała nr XXXII/ 253/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pępowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2821

  uchwała nr LII/352/2010 Rady Miejskiej Kępno z dnia 6 maja 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Kępno do stanu faktycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.