Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2827

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie sprostowania błędów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-27
Organ wydający:Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 147 pozycja: 2827
Hasła:obwieszczenia wojewody

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2010 r. r. w sprawie sprostowania błędów Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) prostuje się następujące błędy: 1. W zarządzeniu nr 2/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Brzeziny? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1360) powinien być przypis dolny o następującej treści: ?1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 61, poz. 347), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 2. W zarządzeniu nr 3/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Czaple Wyspy? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1361) powinien być przypis dolny o następującej treści:

?1

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 60, poz. 370), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 3. W zarządzeniu nr 4/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Dębno? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1362) powinien być przypis dolny o następującej treści:

?1

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 87, poz. 373), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)?

4. W zarządzeniu nr 5/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Dębno nad Wartą? ? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1363) powinien być przypis dolny o następującej treści:

?1

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 32, poz. 194), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 5. W zarządzeniu nr 6/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Duszniczki? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1364) powinien być przypis dolny o następującej treści:

?1

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 62, poz. 353), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 6. W zarządzeniu nr 7/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Jezioro Drążynek? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1365) powinien być przypis dolny o następującej treści:

?1

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1954 r. (M.P. Nr114, poz. 1640), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 7. W zarządzeniu nr 8/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Jodły Ostrzeszowskie? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1366) powinien być przypis dolny o następującej treści: ?1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 43,poz. 214), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 8. W zarządzeniu nr 9/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Kawęczyńskie Brzęki? (opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1367) powinien być przypis dolny o następującej treści: ?1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 81, poz. 427), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)? 9. W zarządzeniu nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Wydymacz? opublikowane w Dz.Urz.Woj.Wiel. Nr 64, poz. 1368) powinien być przypis dolny o następującej treści:

?1

Niniejsze zarządzenie było poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 28, poz. 222), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 215, poz. 1664)?

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Porady prawne

 • Termin do sprostowania wyroku

  Sąd rejonowy wydał wyrok. Napisał w nim: z powództwa AB przeciwko CD o: a,b,c,d,e, a ja wcale nie wnosiłam o "c". Oddala powództwo w części dotyczącej "c". Sąd jest (...)

 • Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę

  Pracodawca błędnie wystawił świadectwo pracy, błąd zauważyła pracownica która wystawiała świadectwo. Wpisano, że wypłacono ekwiwalent za 7 dni urlopu a przysługiwało (...)

 • Sprostowanie omyłek rachunkowych

  Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie (...)

 • Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

  W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym (...)

 • Sprostowanie imienia

  Jakie elementy powinno zawierać pismo dotyczące sprostowania imienia ?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2826

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 maja 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Kępnie w okręgu wyborczym Nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2825

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bralin w okręgu wyborczym Nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2824

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2823

  uchwała nr LIII/244/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 maja 2010r. uchylająca uchwałę Nr XIX/135/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2822

  uchwała nr XXXII/ 253/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pępowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.