Logowanie

Tytuł:

informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-13
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2335
Hasła:biegli
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2009r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 12 marca 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  lista nr - Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2008r. Lista biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2010r. o aktualizacji listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 21 stycznia 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LIII/234/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/160/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica, zmienioną uchwałą nr XXXIII/178/05 z dnia 23 czerwca 2005r

 • uchwała nr LIII/229/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiecznica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • uchwała nr XXXIV/239/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ? działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania

 • uchwała nr XLIX/241/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

 • uchwała nr LI/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych: Myśliszów -Ostroszowice oraz ul. Polna w Ostroszowicach i zmiana ich na drogi wewnętrzne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.