Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LII/248/2009 Rada Miejska w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie:ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarów w wyniku ich podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-27
Organ wydający:Rada Miejska w Żarowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 15 pozycja: 226
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR LII/248/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarów w wyniku ich podziału, oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziału tej nieruchomości w wysokości 30% różnicy wartości tej nieruchomości przed podziałem oraz po podziale. § 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość uzyskała po ich wybudowaniu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Robert Kaśków
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • DZ. URZ. 2010.130.2488

  uchwała nr IV/31/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej , naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

  uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2756

  uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/1309/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

 • uchwała nr Uchwała Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2010-2014

 • uchwała nr XXVIII/239/09 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Polkowickiego

 • uchwała nr XXVIII/238/09 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/155/05 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.