Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3719

Tytuł:

zarządzenie nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 maja 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy celowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-08-19
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 153 pozycja: 3719
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie podziału środków z rezerwy celowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału środków z rezerwy celowej na kwotę 9.361zł. z Działu 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia +4.963zł § 4300 zakup usług pozostałych +4.398zł. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz: mgr Barbara Gąsiorowska -9.361zł.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3721

  zarządzenie nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3723

  zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2010r. ZARZĄDZENIE NR 54/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.179.4697

  zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.6550

  zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3170

  zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeniesienie do rezerwy przez WKU

  W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Przeniesienie do rezerwy po ukończeniu studiów

  Urodziłem się w roku 2.3.1980r. 18.6.1999 r. stawiłem się do poboru i otrzymałem książeczkę wojskową. Na pierwszej komisji otrzymałem kategorię B na 12 m-cy. (...)

 • Przeniesienie do rezerwy a zmiana ustawy

  Zostałem automatycznie przeniesiony do rezerwy zgodnie z obowiązująca ustawą o obronności. Czy mam czekać do 31 grudnia na informacje od WKU o przeniesieniu czy też (...)

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3718

  zarządzenie nr 37/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3717

  zarządzenie nr 34/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3716

  zarządzenie nr 32/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3715

  zarządzenie nr 18/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.3714

  uchwała nr XII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.