Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4027

Tytuł:

uchwała nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki gm. Garwolin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-09-11
Organ wydający:Rada Gminy Garwolin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 162 pozycja: 4027
Hasła:ulice

UCHWAŁA NR XXVII/188/2010 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki gm. Garwolin Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje : § 1. Ulicy w miejscowości Górki wyznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się następującą nazwę: Ulica nr 19 ? ulica Brzozowa § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2010 r. Zalacznik1.pdf Gorki-zal. do uchwaly Nr XXVII 188 2010

Id: QFIHN-KYLCG-CMDJR-FXZUR-SNCWB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.5761

  uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.400

  uchwała nr XXIV/163/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulbiny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.5132

  uchwała nr XI/48/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2479

  uchwała nr XXXIX/158//2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1360

  uchwała nr XXXV/140/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4026

  uchwała nr XXIX/214/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4025

  uchwała nr XXIX/213/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieczfni Kościelnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4024

  uchwała nr XLI/259/10 Rady Gminy w Teresinie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Granice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4023

  uchwała nr XLI/258/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego części obrębu geodezyjnego Granice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4022

  uchwała nr L/469/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.