Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.16.391

Tytuł:

uchwała nr XL/304/10 Rady Gminy Ostrów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXXVI/282/06 z dnia 31 marca 2006r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-03-05
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 16 pozycja: 391
Hasła:Woda i ścieki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1308

  uchwała nr XXXVI/260/2010 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zminay uchwały własnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1471

  uchwała nr XXXVI/218/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXIII/198/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.978

  uchwała nr XXXVI/244/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 kwietnia 2010r. uchylenia własnej Uchwały Nr XVIII/124/08 zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na okres pięciu lat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1668

  uchwała nr XXXI/258//2010 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/254/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2009.495.3646

  uchwała nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.390

  uchwała nr XXXVIII/251/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.389

  uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.388

  uchwała nr XXXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia: na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rymanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.387

  uchwała nr XLIII/307/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Przeworska na prowadzenie niepublicznych przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.386

  uchwała nr 23/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 93/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.