Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.164.4065

Tytuł:

uchwała nr 781/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-09-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 164 pozycja: 4065
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR 781/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 853 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 ? Wykaz ulic miasta Radomia zaliczonych do dróg gminnych? do uchwały nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 57/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.12.2006 r., uchwałą nr 289/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2008 r., uchwałą nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2009 r., uchwałą nr 596/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009 r. oraz uchwałą nr 691/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.02.2010 r., po pozycji 312 dodaje się pozycję 313 i 314 w brzmieniu: "313. Odrzańska 314. Jaworowa" § 2. Ustala się przebieg dróg zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr 781/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.jpg zalacznik

Id: MXDIG-KBROS-JEZBR-JBMUG-ZVAJR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.144.4400

  uchwała nr 596/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.822

  uchwała nr 691/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.757

  uchwała nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.164.4064

  uchwała nr LXXXVIII/2597/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.163.4063

  zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu rok Gminy Radzanów za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.163.4062

  uchwała nr XLII/286/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.163.4061

  uchwała nr LXXVII/446/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/354/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.163.4060

  uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Radzanowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.