Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4115

Tytuł:

zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-09-21
Organ wydający:Wójta Gminy Sabnie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 166 pozycja: 4115
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4917

  zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3395

  zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.492

  zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej orz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5689

  zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8297

  zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4114

  uchwała nr 204/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4113

  uchwała nr 203/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4112

  uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4111

  uchwała nr XLVII/258/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4110

  uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.