Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4116

Tytuł:

zarządzenie nr 607/229/10 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2009 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-09-21
Organ wydający:Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 166 pozycja: 4116
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.3540

  zarządzenie nr 70/21/11 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2010 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3245

  zarządzenie nr 352/92/12 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2011 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6010

  zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010,sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5813

  zarządzenie nr 16/12 Burmistrza Tarczyna z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.2124

  zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4115

  zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4114

  uchwała nr 204/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4113

  uchwała nr 203/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4112

  uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4111

  uchwała nr XLVII/258/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.