Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 177 pozycja: 2711
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XLVII/578/10 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 3 września 2010 r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce mgr Czesław Czerwiec

Id: MTIVG-QVFLW-BYGIB-IDTJK-GKELJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/555/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/557/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/556/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec nad Ślężą

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/511/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 418/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodzko.

 • uchwała nr 417/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 393/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • uchwała nr XLVIII/302/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Potoczku.

 • uchwała nr XLVIII/301/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Łagoszowie Małym.

 • uchwała nr XLVIII/300/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Jaczowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.