Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.18.336

Tytuł:

rozporządzenie nr 2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych w Świnoujściu, w Dziwnowie i w Mrzeżynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-04
Organ wydający:Wojewoda Zachodniopomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 18 pozycja: 336
Hasła:rozporządzenia Wojewody

ROZPORZĄDZENIE NR 02/2010 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych w Świnoujściu, w Dziwnowie i w Mrze?ynie

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie określania terytorialnego zasięgu morskich przejść granicznych (Dz. U. Nr 147, poz. 938) ustala się co następuje:

§1 1. Terytorialny zasięg morskiego przejścia granicznego Świnoujście obejmuje obszar portu morskiego w Świnoujściu. 2. Obszar morskiego portu o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu ( Dz. U. Nr 131, poz. 831).

§2 1. Terytorialny zasięg morskiego przejścia granicznego Dziwnów obejmuje obszar portu morskiego w Dziwnowie. 2. Obszar morskiego portu o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu ( Dz. U. Nr 59, poz. 525).

§3 1. Terytorialny zasięg morskiego przejścia granicznego Mrze?yno obejmuje obszar portu morskiego w Mrze?ynie. 2. Obszar portu morskiego o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrze?ynie od strony lądu (Dz. U. Nr 84, poz. 923).

§4 Linia przebiegu granic portów morskich stanowiących granicę przejść granicznych: 1) Linia przebiegu granic portu morskiego Świnoujście, stanowiąca granicę przejścia granicznego, oznaczona jest na mapach w skali 1:500, 1:1000

i 1:5000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Urzędzie Miejskim w Świnoujściu, 2) Linia przebiegu granic portu morskiego Dziwnów, stanowiąca granicę przejścia granicznego, oznaczona jest na mapie 1:1000 oraz na mapie w skali 1:5 000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim oraz w Urzędzie Gminy Dziwnów, 3) Linia przebiegu granic portu morskiego Mrze?yno, stanowiąca granicę przejścia granicznego, oznaczona jest na mapie 1:500, która jest dostępna do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Urzędzie Gminy w Trzebiatowie i w Starostwie Powiatowym w Gryficach.

§5 Rozporządzenie wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Marcin Zydorowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.88

  rozporządzenie nr 01/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych w Kołobrzegu i w Darłowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.346

  uchwała nr XLI/272/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dziwnowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.347

  uchwała nr XLI/252/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2521

  uchwała Nr LXXXVII /545/ 2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Dziwnówek ? Kra Jurajska?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.572

  uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem nieruchomości od gminy

  Gmina miejska zamierza zawrzeć wieloletnią umowę najmu terenu (plaża morska) ze spółką z .o.o. Czy wynajęcie w/w terenu będzie regulowane prawem zamówień publicznych (...)

 • Naprawienie szkody powstałej wskutek budowy drogi

  W związku z budową przejścia granicznego poszerzono drogę dojazdową, która obecnie oddalona jest 2,15m od mojego domu. Powstały szkody: spękania ścian, zawalił się (...)

 • Usunięcie znaku granicznego

  Kilka dni temu zauważyłem że na granicy mojej działki został usunięty kamień graniczny. Kamień ten 2 lata temu został ustawiony przez geodetów którzy przeprowadzali (...)

 • Działka ewidencyjna - definicja

  Co to jest działka ewidencyjna?

 • Rodzaje dróg w Polsce

  Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.335

  informacja Starosty Gryfińskiego z dnia 5 lutego 2010r. o założeniu ewidencji budynków i lokali dla Gminy Gryfino

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.334

  uchwała nr XXXV/313/09 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Będzino

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.333

  uchwała nr XXXV/312/09 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.332

  uchwała nr XLI/366/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C ? Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C3.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.331

  uchwała nr XLI/364/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C ? Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C1.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.