Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.18.341

Tytuł:

uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-04
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 18 pozycja: 341
Hasła:

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki budżetu Gminy Bielice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

z tego: w tym: Dział Rozdział § Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia

7

pochodne od wynagrodzeń

8

dotacje

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

9

10

750

75011

2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4740

46.200 30.000 2.200 5.000 1.000 3.000 2.000 700 200 1.100 1.000 480 80 20 380 80 20 380 380 80 20 30.000 2.200 5.000 1.000 3.000 2.000 700 200 1.100 1.000 30.000 2.200 5.000 1.000

751

75101

2010 4110 4120 4170

852 85212

2010 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4740 4750 85213 2010 4130

981.000 977.000 932.700 18.800 2.000 19.000 600 200 500 200 100 1.100 400 1.400 4.000 4.000 1.027.680 4.000 1.027.680 53.580 25.700 932.700 18.800 2.000 19.000 600 200 500 200 100 1.100 400 1.400 18.800 2.000 19.000 600

Ogółem

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.430

  uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.556

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1387

  uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.39

  uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2383

  uchwała Nr XL/218/10 Rady Gminy Bielice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.340

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.339

  uchwała nr XXX/181/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.338

  uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.337

  uchwała nr XXXV/309/09 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.336

  rozporządzenie nr 2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych w Świnoujściu, w Dziwnowie i w Mrzeżynie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.