Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5572

Tytuł:

uchwała nr L/471/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miasta Zielonka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5572
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR L/471/10 RADY MIASTA ZIELONKA Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 R.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje : § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka Adam Pulit

Id: BOZTP-PSIIK-XVLHX-KUZOS-DQDIK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3649

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/4/02 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Zielonka w roku 2003

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2258

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii uzupełniającej na trasie Zielonka Bankowa, Zielonka, Marki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1805

  zarządzenie nr 6/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2009r. do Uchwały Rady Miasta Zielonka Nr XXXI/ 308/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2702

  zarządzenie nr 49/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2534

  zarządzenie nr 51/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5571

  uchwała nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5570

  uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka ?C2?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5569

  uchwała nr 685/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5568

  uchwała nr 681/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5567

  uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.