Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5585

Tytuł:

uchwała nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5585
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 521/V/46/2010 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje: § 1. Rada Miejska Konstancin?Jeziorna nadaje drodze oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37 z obrębu Kierszek, gm. Konstancin?Jeziorna, nazwę ul. Rydza. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna. § 3. Wydatki związane z zakupem i utrzymaniem tablic z nazwami ulic zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy: Dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 i 4300. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimierz Jańczuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.564

  uchwała nr 17/VI/4/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna oraz nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.152.4565

  uchwała nr 394/V/32/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borowina gm. Konstancin ? Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.163.4056

  uchwała nr 480/V/42/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.6258

  uchwała nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.563

  uchwała nr 8/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5584

  uchwała nr 513/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5583

  uchwała nr L N/265/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5582

  uchwała nr L N/264/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5581

  uchwała nr 194/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : określenia zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lipowiec Kościelny i jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5580

  uchwała nr 192/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie liczby punktówsprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.