Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5588

Tytuł:

uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5588
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XLIII/413/10 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ? uchwala się, co następuje: § 1. Nadać rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim nazwę ?Rondo Księdza Józefa Dziąga?, zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. § 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przewodniczący Rady Miasta: mgr inż. Leon Jurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5587

  uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tartacznej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3904

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulicy Warszawskiej i drogi do Stanisławowa w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.202.5873

  uchwała nr XLII/368/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Bankowej w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.3501

  uchwała nr XLI/361/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu przy ul. Topolowej i 11-go Listopada w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. 2010.24.421

  uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka VAT na usługi dla parafii

  Firma zajmująca się usługami pomocniczymi przygotowania druku chce wystawić fakturę VAT za swoje usługi. Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na usługi przygotowania (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5587

  uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tartacznej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5586

  uchwała nr LXIV/261/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5585

  uchwała nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5584

  uchwała nr 513/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5583

  uchwała nr L N/265/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.