Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5592

Tytuł:

uchwała nr XLI-73/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Pradzyńskiego 11

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miejska w Wołominie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5592
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XLI-73/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie zatwierdzonym uchwałą nr XXV-6/2001 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 lutego 2001r., zmienionego uchwałą nr XIII-179/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 października 2007r., uchwałą nr XXIV120/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 13 listopada 2008r., uchwałą nr XXXVIII-41/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. § 18 otrzymuje brzmienie: ?§ 18. Zakład posiada następującą strukturę organizacyjną: 001 Poradnia Lekarza POZ 002 Poradnia Pediatryczna 003 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza 004 Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej 005 Gabinet pielęgniarki środowiskowo ? rodzinnej 006 Gabinet zabiegowy pielęgniarki 008 Gabinet medycyny szkolnej Wołomin, ul. Sasina 33 009 Gabinet medycyny szkolnej Wołomin, ul. Lipińska 16 010 Gabinet medycyny szkolnej Wołomin, Al. Armii Krajowej 81 z uwzględnieniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, ul. Piłsudskiego Nr 51 011 Gabinet medycyny szkolnej Wołomin, ul.1-go Maja 19 014 Poradnia Stomatologiczna 015 Poradnia Stomatologiczna dla dzieci 016 Poradnia Protetyki Stomatologicznej 017 Poradnia Medycyny Pracy 018 Poradnia Okulistyczna 019 Poradnia Kardiologiczna 020 Poradnia Alergologiczna 021 Poradnia Alergologiczna dla dzieci 022 Poradnia Dermatologiczna 023 Punkt Szczepień 024 Poradnia Otolaryngologiczna 025 Punkt pobrań materiałów do badań 026 Poradnia Diabetologiczna 027 Poradnia Nadciśnienia Tętniczego? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie: Andrzej Żelezik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.3598

  uchwała nr XXXVIII-41/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5754

  uchwała nr XVII-53/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4930

  uchwała nr XVI-45/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4929

  uchwała nr XVI-44/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Powstańców 12

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5591

  uchwała nr L/523/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 4660/1, 4660/2, 4660/3, 4660/4 w rejonie ul. Bpa Leona Wetmańskiego w Mławie, oraz drogi gminnej położonej na działce nr 4624/1, 4624/2 w rejonie ul. Ciechanowskiej w Mławie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5589

  uchwała nr XLIII/416/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5588

  uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5587

  uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tartacznej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.