Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5651

Tytuł:

uchwała nr XLIX/251/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Somianka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5651
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA Nr XLIX/251/10 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2, pkt 1, art. 14a ust. 1a i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 83, poz. 693) ? Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 skreśla się pkt 3 i 4, 2) w § 2 skreśla się ust. 3 i 4. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r. Przewodniczący Rady Gmin: Tadeusz J. Tolak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.297

  uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Somianka na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5253

  uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5274

  uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.296

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2011 -2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2083

  uchwała nr XXXIV N/163/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5650

  uchwała nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5649

  uchwała nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5648

  uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5647

  uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Mokobody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5646

  uchwała nr LXXXIX/2651/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.