Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5676

Tytuł:

uchwała nr LIV/344/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5676
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr LIV/344/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w zł powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 872 powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 982 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

od 12 ton do poniżej 15 ton równej lub wyższej niż 15 ton od 12 ton do poniżej 19 ton od 19 ton do poniżej 23 ton równej lub wyższej niż 23 tony od 12 ton do poniżej 25 ton od 25 ton do poniżej 29 ton równej lub wyższej niż 29 ton

Dwie osie Trzy osie

Cztery osie i więcej

Stawka podatku w zł Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi jezdnych lub uznanym za równoważne 1800 1866 1842 1898 2104 2214 2356 2378 2376 2410 2400 2420 2420 2442 2442 2738

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony do poniżej 5,5 tony od 5,5 tony do poniżej 9 ton od 9 tondo poniżej 12 ton Stawka podatku w zł 1156 1408 1646

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa od 12 ton do poniżej 25 ton od 25 ton do poniżej 31 ton równej lub wyższej niż 31 ton Liczba osi Stawka podatku w zł Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi lub uznanym za równoważne jezdnych 1680 1734 1702 1790 1734 2116

Dwie osie

od 12 ton do 36 ton włącznie od powyżej 36 ton do poniżej 40 ton równej lub wyższej niż 40 ton

Trzy osie i więcej

1702 1756 1996

1996 2028 2738

1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: Dopuszczalna masa całkowita od 7 ton do poniżej 12 ton Stawka podatku w zł 970

2. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa/przyczepa Od 12 ton do poniżej 18 ton Od 18 ton do poniżej 25 ton równej lub wyższej niż 25 ton Od 12 ton do poniżej 28 ton Od 28 ton do poniżej 33 ton Od 33 ton do poniżej 38 ton równej lub wyższej niż 38 ton Od 12 ton do 36 ton włącznie Od powyżej 36 ton Liczba osi Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi lub uznanym za równoważne jezdnych 1058 1124 1190 1242 1276 1298 1298 1354 1354 1408 1408 1536 1472 1976 1408 1536 1462 1734

Jedna oś

Dwie osie

Trzy osie i więcej

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc ? 1168, równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1800.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. § 3. Traci moc uchwała nr XXIX/205/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. § 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5675

  uchwała nr LIV/343/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5674

  uchwała nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5673

  uchwała nr LII/ 384 /10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5672

  uchwała nr LII/383//10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5671

  uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.