Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5681

Tytuł:

uchwała nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprawie nadania nazwy rondu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5681
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr LIV/349/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1.1. Nadaje się rondu położonemu w Przasnyszu, na skrzyżowaniu ulic: Orlika, Osiedlowej i Sosnowej, nazwę ?ks. Józefa Piekuta? 2. Położenie ronda przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.377.3327

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIV/138/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6810

  uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Drążdżewo

 • DZ. URZ. 2012.2030

  uchwała nr XXV/230/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Zielonej i Bp. Ignacego Krasickiego w Starogardzie Gdańskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/276/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w Radzyniu Podlaskim.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5680

  uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5679

  uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5678

  uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5677

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5676

  uchwała nr LIV/344/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.