Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6111

Tytuł:

uchwała nr LIII/390/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy Przasnysz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6111
Hasła:szkoły,szkolne stołówki

UCHWAŁA NR LIII/390/10 RADY GMINY PRZASNYSZ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Ustala się na terenie Gminy Przasnysz sieć szkół podstawowych, które tworzą: 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości: Mchowo, Brzezice, Mchówko, Oględa, Kijewice, Karbówko, Wygoda, Zakocie, Trzcianka . 2. Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie obejmuje swym obwodem następujące miejscowości: Nowa Krępa, Stara Krępa, Grabowo, Cegielnia, Sątrzaska, Dębiny, Osówiec Szlachecki, Osówiec Kmiecy, Szla, Kuskowo, Frankowo, Święte Miejsce, Patołęka. 3. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie obejmuje swym obwodem miejscowości: Leszno, Cierpigórz, Annopol, Gostkowo,, Janin, Księstwo. 4. Szkoła Podstawowa w Bogatem obejmuje swym obwodem miejscowości: Bogate, Dobrzankowo, Emowo, Lisiogóra, Wielodróż, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Helenowo Gadomiec, Fijałkowo, Józefowo. 5. Szkoła Podstawowa w Obrębie obejmuje swym obwodem miejscowości: Obrąb, Mirów. § 2. Ustala się na terenie Gminy Przasnysz sieć publicznych gimnazjów, które tworzą: 1. Gimnazjum w Nowej Krępie obejmuje swym obwodem miejscowości : Nowa Krępa, Stara Krępa, Grabowo, Cegielnia, Sątrzaska, Dębiny, Osówiec Szlachecki, Osówiec Kmiecy, Szla, Kuskowo, Frankowo, Święte Miejsce, Patołęka. 2. Gimnazjum w Lesznie obejmuje swym obwodem miejscowości: Leszno, Cierpigórz, Annopol, Gostkowo,, Janin, Księstwo 3. Gimnazjum w Bogatem obejmuje swym obwodem miejscowości: Bogate, Dobrzankowo, Emowo, Lisiogóra, Wielodróż, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Helenowo Gadomiec, Fijałkowo, Józefowo. § 3. Miejscowości nie wymienione w § 1 i § 2 zostały na podstawie porozumienia pomiędzy Wójtem Gmin y Przasnysz a Burmistrzem Miasta włączone do obwodów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum na terenie Miasta Przasnysz § 4. Tracą moc: 1. Uchwała Nr XLII/199/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów. 2. Uchwała Nr XI/75/99 z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie zmian w planie sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Id: EQWWT-TFTCB-YYDIV-UIWPQ-AGUPV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1292

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłosiów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.768

  uchwała nr 236/XXXI/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.3842

  uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5884

  uchwała nr 116/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjów, publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szydłowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr 93/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6110

  uchwała nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6109

  uchwała nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6108

  uchwała nr XXVI/145/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6107

  uchwała nr LIII/308/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6106

  uchwała nr LIII/306/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.