Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6114

Tytuł:

uchwała nr LIV/401/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-08
Organ wydający:Rada Gminy w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 203 pozycja: 6114
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR LIV/401/10 RADY GMINY W PRZASNYSZU z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 1)Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 444,00 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 492,00 zł, c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 600,00 zł; 2)Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton do mniej niż 13 ton 600,00 zł, - od 13 ton do mniej niż 14 ton 600,00 zł, - od 14 ton do mniej niż 15 ton 660,00 zł, - równej lub wyższej niż 15 ton 876,00 zł; b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton do mniej niż 17 ton 876,00 zł, - od 17 ton do mniej niż 19 ton 936,00 zł, - od 19 ton do mniej niż 21 ton 996,00 zł, - od 21 ton do mniej niż 23 ton 1.044,00 zł, - równej lub wyższej niż 23 ton 1.128,00 zł; c) z czterema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton do mniej niż 25 ton 1.104,00 zł - od 25 ton do mniej niż 27 ton 1.152,00 zł, - od 27 ton do mniej niż 29 ton 1.200,00 zł, - równej lub wyższej niż 29 ton 1.836,00 zł; 3)Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton do mniej niż 13 ton 624,00 zł, - od 13 ton do mniej niż 14 ton 624,00 zł - od 14 ton do mniej niż 15 ton 684,00 zł,

Id: ROWNO-XAOAM-TKRPT-WJVCJ-IFKYJ. Podpisany Strona 1

- równej lub wyższej niż 15 ton 1.392,00 zł; b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton do mniej niż 17 ton 900,00 zł, - od 17 ton do mniej niż 19 ton 960,00 zł, - od 19 ton do mniej niż 21 ton 1.008,00 zł, - od 21 ton do mniej niż 23 ton 1.128,00 zł, - równej lub wyższej niż 23 ton 1.752,00 zł; c) z czterema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej: - od 12 ton do mniej niż 25 ton 1.128,00 zł, - od 25 ton do mniej niż 27 ton 1.176,00 zł, - od 27 ton do mniej niż 29 ton 1.836,00 zł, - równej lub wyższej niż 29 ton 2.724,00 zł; 4)Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 876,00 zł; 5)Od ciągnika siodłowego lub balastowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : - od 12 ton do mniej niż 18 ton 876,00 zł, - od 18 ton do mniej niż 25 ton 1.104,00 zł - od 25 ton do mniej niż 31 ton 1.320,00 zł, - równej lub wyższej niż 31 ton 1.596,00 zł; b) z trzema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 40 ton 1.596,00 zł, - równej lub wyższej niż 40 ton 1.920,00 zł; 6)Od ciągnika siodłowego lub balastowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : - od 12 ton do mniej niż 18 ton 900,00 zł, - od 18 ton do mniej niż 25 ton 1.128,00 zł, - od 25 ton do mniej niż 31 ton 1.344,00 zł, - równej lub wyższej niż 31 ton 2.160,00 zł; b) z trzema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 40 ton 1.920,00 zł, - równej lub wyższej niż 40 ton 2.832,00 zł; 7)Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 768,00 zł;

Id: ROWNO-XAOAM-TKRPT-WJVCJ-IFKYJ. Podpisany

Strona 2

8)Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) ) z jedną osią jezdną o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 18 ton 660,00 zł, - od 18 ton do mniej niż 25 ton 720,00 zł, - równej lub wyższej niż 25 ton 768,00 zł; b) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 28 ton 828,00 zł, - od 28 ton do mniej niż 33 tony 876,00 zł, - od 33 ton do mniej niż 38 ton 948,00 zł, - równej lub wyższej niż 38 ton 1.272,00 zł; c) z trzema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 38 ton 1.104,00 zł, - równej lub wyższej niż 38 ton 1.320,00 zł; 9)Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t on, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) z jedną osią jezdną o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 18 ton 684,00 zł, - od 18 ton do mniej niż 25 ton 732,00 zł, - równej lub wyższej niż 25 ton 792,00 zł; b) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 28 ton 852,00 zł, - od 28 ton do mniej niż 33 tony 948,00 zł, - od 33 ton do mniej niż 38 ton 1.428,00 zł, - równej lub wyższej niż 38 ton 1.896,00 zł; c) z trzema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 12 ton do mniej niż 38 ton 1.128,00 zł, - równej lub wyższej niż 38 ton 1.428,00 zł; 10)Od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 768,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.104,00 zł; § 2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 1)Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 432,00 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 480,00 zł,

Id: ROWNO-XAOAM-TKRPT-WJVCJ-IFKYJ. Podpisany Strona 3

c) ) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 588,00 zł; 2)Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 864,00 zł; 3)Od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 756,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.092,00 zł; § 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej, z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/317/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. § 6. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 2)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz Andrzej Sekuna

Id: ROWNO-XAOAM-TKRPT-WJVCJ-IFKYJ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6112

  uchwała nr LIV/399/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6111

  uchwała nr LIII/390/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6110

  uchwała nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6109

  uchwała nr XXVI/146/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.