Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6267

Tytuł:

uchwała nr 211/LII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-09
Organ wydający:Rada Gminy Sierpc
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 204 pozycja: 6267
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR 211/LII/10 RADY GMINY SIERPC z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu. Na podstawie art. 40 ust.2 p-kt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późń.zm.) Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje : § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Sierpcu wprowadzonym Uchwałą Nr 155/XXXVII/09 z dnia 04.08.2009 r. 1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Siedziba Ośrodka mieści się w Sierpcu przy ul. Narutowicza 21C.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Józef Rękawiecki

Id: JDDHX-SOSRS-YZNUC-KFEMY-VMXWQ. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. 2012.1792

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2822

  uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.154.4595

  uchwała nr XXIII/137/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6266

  uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6265

  uchwała nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6264

  uchwała nr XXXIII/194/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6263

  uchwała nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6262

  uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.