Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6487

Tytuł:

uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Sienno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6487
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XLVI/247/2010 RADY GMINY SIENNO z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P.Nr 76, poz. 960) uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011 do kwoty 31,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku .

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kozik

Id: HDBXJ-KRIOG-TFYLZ-ORWVI-IIAVS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.203.5804

  uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6113

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6336

  uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7254

  uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Symbol PKWiU

  Wykonałem remont dachu w bloku mieszkalnym. Zastosowałem stawkę VAT 8%, symbol PKWiU PKOB 112. Otrzymałem informację, że nie stosuje się już symboli PKWiU, tylko należy (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6486

  uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6485

  uchwała nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6484

  uchwała nr LII/419/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy w sprawie nadania nazwy: Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock ? ? Fromczyn?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6483

  uchwała nr LII/418/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowe Wzgórze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6482

  uchwała nr LII/417/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock, zmienionej Uchwałą Nr L/406/10 z dnia 08 września 2010 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.