Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6488

Tytuł:

uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Sienno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6488
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XLVI/248/2010 RADY GMINY SIENNO z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok Na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku (M. P. Nr 78 , poz.970) uchwala się, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2011 do kwoty 70,00 zł za 1m?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kozik

Id: SEHYL-BQGFB-GPFWC-XGEYI-FXKMV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.203.5805

  uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.8022

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6114

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7198

  uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6158

  uchwała nr XLI/215/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Odliczenie VAT a brak sprzedaży

  Spółka z o.o. zarówno w roku 2010 jak i 2011 prowadziła szczątkową działalność i nie wykazała żadnej sprzedaży opodatkowanej. W roku 2011 dodatkowo naliczyła (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6487

  uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6486

  uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6485

  uchwała nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6484

  uchwała nr LII/419/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy w sprawie nadania nazwy: Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock ? ? Fromczyn?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6483

  uchwała nr LII/418/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowe Wzgórze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.