Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6490

Tytuł:

uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Sienno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6490
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR XLVI/250/2010 RADY GMINY SIENNO z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art.8, art.10 ust.1, 2 i 3 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm./ uchwala się, co następuje : § 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2011 rok w wysokościach określonych w załącznikach nr 1- 5 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku .

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Kozik

Id: VOHJB-FFHAV-HOOJM-QEVMW-AXVEN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

dopuszczalna masa całkowita /w stawki podatku /w złotych/ tonach/ i liczba osi powyżej 3,5 5,5 powyżej 9 do włącznie 5,5 9,0 do 12 oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem zawieszeniem uznanym za równoważne 320,00 530,00 oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem zawieszeniem uznanym za równoważne 630,00 pneumatycznym pneumatycznym lub inne systemy zawieszenia osi jezdnych 320,00 530,00 lub inne systemy zawieszenia osi jezdnych 630,00

Id: VOHJB-FFHAV-HOOJM-QEVMW-AXVEN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DMC RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

dopuszczalna masa całkowita /w stawki podatku /w złotych/ tonach/ i liczba osi nie mniej niż Dwie osie 12 15 Trzy osie 12 21 23 Cztery osie 12 27 29 27 29 740,00 1160,00 1790,00 1160,00 1790,00 2500,00 21 23 690,00 790,00 1160,00 900,00 1160,00 1680,00 15 690,00 900,00 900,00 1370,00 mniej niż oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem zawieszeniem uznanym za równoważne pneumatycznym lub inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Id: VOHJB-FFHAV-HOOJM-QEVMW-AXVEN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy stawki podatku /w złotych/ + naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/ i liczba osi nie mniej niż 3,5 Dwie osie 12 18 25 31 Trzy osie 12 36 40 36 40 1320,00 1530,00 1840,00 1840,00 1840,00 2580,00 18 25 31 630,00 840,00 1050,00 1530,00 630,00 840,00 1050,00 1960,00 mniej niż 12 oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym zawieszenia osi zarównoważne jezdnych 530,00 530,00

Id: VOHJB-FFHAV-HOOJM-QEVMW-AXVEN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP LUB NACZEP

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa stawki podatku /w złotych/ /przyczepa/ + pojazd silnikowy /w tonach/ i liczba osi nie mniej niż 7 9 Jedna oś 12 Dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie 12 38 38 750,00 1050,00 1050,00 1370,00 28 33 38 630,00 750,00 950,00 1260,00 630,00 900,00 1370,00 1790,00 630,00 630,00 mniej niż 9 12 oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych 270,00 480,00 270,00 480,00

Id: VOHJB-FFHAV-HOOJM-QEVMW-AXVEN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU OD AUTOBUSÓW

Liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 30 równa lub wyższa niż 30

stawka podatku /w złotych/ 1050,00 1470,00

Id: VOHJB-FFHAV-HOOJM-QEVMW-AXVEN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6489

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6488

  uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6487

  uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6486

  uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6485

  uchwała nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.