Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6494

Tytuł:

uchwała nr LII/293/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązującego w 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 206 pozycja: 6494
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR LII/293/10 RADY GMINY PNIEWY z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obowiązującego w 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 68, poz. 449) Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje: § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76 poz 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zofia Rokosz

Id: QZGUA-XZBRM-BQEZJ-BDMVE-KCDET. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/449/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5601

  uchwała nr XXXVI/141/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2011.302.3616

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.7046

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6493

  uchwała nr LII/292/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6492

  uchwała nr LII/291/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6491

  uchwała nr L/267/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6490

  uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6489

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.